We hebben vaak te maken met reorganisaties en fusies. Hierbij worden niet alleen twee organogrammen samengevoegd, maar vooral ook twee verschillende culturen. En dat vergt goede begeleiding, wil het geen jarenlang onderhuids proces worden.

Afgelopen maand zijn we aan de slag gegaan met uitvoerders, managers en medewerkers bij een fusie tussen SIKA Nederland BV uit Utrecht en Descol Sportvloeren uit Deventer. De nieuwe organisatie hecht groot belang aan hun menselijk kapitaal voor het slagen van de fusie en uitbouwen van de marktpositie. Met individuele coaching ondersteunen wij zowel leidinggevenden als medewerkers.

Fusie vergt cultuurverandering