iStock_000082547325_740x366

De Vier Elementen

De impact van Team Time Trainingen is een ervaring die deelnemers nog jaren met zich meedragen. Dit komt doordat wij werken met vier elementen die in ieder mens aanwezig zijn: Aarde, Lucht, Vuur en Water. Iedereen draagt de karakteristieken van deze vier elementen in zich. Maar voor iedereen is de verhouding tussen de elementen anders. De verdeling en de samenhang tussen Aarde, Lucht, Vuur, Water zijn bepalend voor iemands basishouding, handelen, keuzes en interactie met anderen. Vanuit jarenlange praktijkervaring hebben wij de vier elementen verfijnd tot een instrument om inzicht in zichzelf en de ander bloot te leggen en hanteerbaar te maken.

Aarde

Het element Aarde geeft houvast. Een aardetype staat met beide benen stevig op de grond. Hij of zij is gericht op concrete en stoffelijke zaken, heeft een praktische en doelmatige aanpak en leeft in de realiteit van het hier en nu. Hij heeft geduld, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. Op ieder niveau is het aardetype steeds de pragmaticus. Hij/zij is een goede budgetbewaker en taak- en resultaatgericht.

Lucht

Het element lucht is zuurstof, ruimte, vrijheid. Lucht is drager van klank, waardoor wij met elkaar communiceren. Mensen bij wie het luchtelement overheerst, leven voor het denken. Zij kunnen zich losmaken van de beleving van alledag, wat hun de mogelijkheid geeft om zaken objectief, verstandelijk en met inzicht te benaderen. Zij kunnen analyseren, verbanden leggen, overzicht houden en logisch redeneren.

Vuur

Het element vuur symboliseert warmte, licht en energie. Mensen bij wie het element vuur overheerst, blaken van energie. Zij zijn opgewekt, vol zelfvertrouwen en oprecht, en direct in hun uitingen. Zij blinken uit in wilskracht en scheppingskracht. Vuur geeft spanning en beweging. Vuurtypes brengen leven in de brouwerij. Zij roepen nieuw elan op en vertrouwen in de toekomst.

Water

Het element water symboliseert leven, verfrissing, stroming. Mensen bij wie het element water overheerst, hechten meer waarde aan de immateriƫle factoren in het bestaan. De watertypes leven meer op het gevoelsniveau en zijn gevoelig voor nuances. Zij kunnen dingen waarnemen die door anderen niet worden opgemerkt. Zij hebben een verfrissende werking op de werksfeer. Zij zijn sfeergevoelig en beschikken over diplomatie en tact.