Werkwijze Team Time Trainingen

Onze werkwijze

Onze werkwijze start met een grondige inventarisatie, het gezamenlijk en vooraf bepalen van doelstellingen en het uitwerken van een trainingsplan dat de doelstellingen aanwijsbaar ondersteunt. Na akkoord gaan wij aan de slag met uitvoeren van de trainingen en de coaching. Je krijgt tussentijdse terugkoppeling om waar gewenst bij te kunnen sturen.

De trainingen, workshops en coachtrajecten zijn erop gericht om het geleerde direct in praktijk te brengen en te verankeren in effectief gedrag. Dit biedt managers, management teams, afdelingen en werkgroepen de slagkracht om merkbaar verbetering te realiseren.

Team Time Trainingen werkt niet met mappen vol theorie, maar met het meest belangrijke materiaal voor verandering: mensen en alles wat zij aan ervaring en eigenschappen meenemen in de training. Onze onconventionele aanpak schudt mensen wakker en maakt hen bewust van hun mogelijkheden. We dagen deelnemers uit om succesvol gedrag toe te passen; direct de volgende dag op kantoor of op de werkvloer! Dat kunnen wij ook voor jouw organisatie. Neem contact op als je wilt weten hoe dat voor jouw situatie in zijn werk zou gaan.

Direct merkbare resultaten:

  • sterk gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid
  • zelf lerend vermogen bij medewerkers en management
  • toename van betrokkenheid en commitment