iStock_000063107513_740x265

Daadkrachtige Life coaching

Met daadkrachtige coaching helpen wij managers en medewerkers om belemmeringen te doorbreken, communicatief en proactief op te treden en beter te presteren. Als leidinggevende kun je decennia aan ervaring in coachtrajecten van Team Time inzetten voor waardevolle medewerkers of voor jezelf. Dat doen wij met een succesvolle aanpak en bewezen resultaten, gericht op de individuele behoeftes en doelen van elke coachkandidaat.

In een intakegesprek verduidelijken wij samen de leervraag en bepalen wij leerdoelen. Op basis hiervan geven wij advies over het aantal en de frequentie van de coachsessies. Doorgaans worden deze sessies eens per maand gehouden om de continuïteit in het leerproces te waarborgen. Coaching kan op verschillende manieren. Voor wat je wilt: op de werkplek, op kantoor of wandelen in de natuur. Een coachtraject duurt tussen een half jaar en een jaar.

Het volgen van een Team Time coachtraject maakt o.a. dat deelnemers:

  • zichzelf veranderingsbereid, steviger en duidelijker opstellen
  • zelfstandiger en initiatiefrijker zaken aanpakken
  • eerder verantwoordelijkheid nemen en duidelijker benoemen wat zij willen of vinden

Meer weten over personal coaching? Neem direct contact op voor meer informatie.