Privacybeleid Team Time Trainingen

Team Time Trainingen, gevestigd aan Spaarndamseweg 120 A21, 2021 KA, Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.teamtime.nl

Spaarndamseweg 120 A21, 2021 KA, Haarlem

Tel.: 0653772232

George Rolvers is de functionaris Gegevensbescherming van Team Time Trainingen

Hij is te bereiken via george@teamtime.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Team Time Trainingen verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@teamtime.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Team Time Trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Team Time Trainingen neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken, die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Team Time Trainingen) tussen zit.

Team Time Trainingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Windows 10, IOS 10, Safari, Microsoft Office 2016, Mozilla Thunderbird; we gebruiken dit ter ondersteuning van onze werkzaamheden; dit heeft geen gevolgen voor anderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief dan zullen je persoonsgegevens binnen een maand uit het systeem worden verwijderd. Gegevens van organisaties, klanten worden maximaal 10 jaar bewaard.

Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen bewaren we de gegevens in onze boekhoudsysteem tenminste 7 jaar. We hebben het recht om, indien wettelijk verplicht, deze gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Team Time Trainingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Team Time Trainingen gebruikt op haar website zgn. analytische- en tracking-cookies. Een cookie is een klein bestandje dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in jouw browser (bijv. Google Chrome, Safari, Firefox etc.) Deze cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat wij onze website kunnen optimaliseren voor de zoekmachine en leesbaarheid. Wij maken daarvoor gebruik van Statcounter.

Omdat er ook links staan vermeld van Social media bedrijven zoals Facebook worden ook door dit platform cookies opgeslagen.

Team Time Trainingen maakt geen gebruik van Google Adwords of Google Adsense.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Team Time Trainingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@teamtime.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Team Time Trainingen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Sociale Media

Het is mogelijk dat je berichten vanaf onze website deelt via Social Media. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door gebruik te maken van onze Social Media (deel) opties. Team Time Trainingen heeft de volgende Social Media buttons geplaats op onze website:

Facebook

en wij maken gebruik van video die staat vermeld op ons Youtube kanaal. Ook Youtube plaatst cookies via onze website. Advertenties die worden vertoond op youtube plaatsen op hun beurt ook weer cookies via onze website.

Lees de privacy verklaringen van Facebook en Youtube om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Links naar externe websites

Op onze website en Social Media uitingen komen verwijzingen voor naar andere websites. Door op zo’n link te klikken ga je naar een website buiten de invloed van Team Time Trainingen. Het kan zijn dat deze andere websites ook gebruik maken van cookies. Lees daarom de privacy verklaringen en het cookiebeleid van deze websites om te weten hoe zijn omgaan met privacy.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Team Time Trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@teamtime.nl