In organisaties zijn continu veranderingen. We weten dat veranderen de enige constante factor is. Deze veranderingen bieden vaak nieuwe kansen, maar brengen ook onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee. Dat zorgt voor emoties en onrust. Zeker als deze veranderingen bepalend zijn voor de kwaliteit van jouw leven en veel flexibiliteit van je vragen. Dit betekent wel dat je steeds weer kan leren. (Leren is leuk)

Krachtig omgaan met veranderingen

Wat is de kracht van Team Time Trainingen?

  • Mensen eigenaar laten worden van de verandering, van hun verantwoordelijkheid én bijdrage daarin
  • Mensen bewust maken van eigen onafhankelijkheid en hun in beweging brengen
  • Mensen stimuleren en begeleiden bij het proces van afwachten naar acties ondernemen en nieuw perspectief
  • Het zichtbaar maken, benoemen en doorbreken van vastgeroeste denk- en gedragspatronen
  • Mensen confronteren en een spiegel voorhouden, bewust maken wat nodig is
  • Het optimaliseren van het gebruik van menselijk potentieel
  • Het helpen oplossen van complexe veranderingsvraagstukken in organisaties

Meer weten over verandertrainingen? Neem direct contact op.