Team Time Trainingen is de juiste partner betreft coaching. Coaching kan op verschillende plekken. Voor wat je wilt: op de werkplek, op kantoor of wandel coaching in de natuur. 

Life Coaching

Life Coaching is een krachtige manier om bewuster je competenties en je functioneren te verbeteren en effectiever te worden in je leven én je werk. Tijdens dit coachtraject reflecteer je op je leven, op wat je hebt bereikt en wat je nog wilt ontdekken. Je wilt je mogelijk richten op het verbeteren van je positionering of je communicatie met jezelf en verbinding met anderen. Dit door je kwaliteiten te leren kennen, herkennen en toepassen tijdens ontmoetingen met anderen. Je leert beter en makkelijker contact te maken en te presteren, met meer resultaat.

WAT GA IK LEREN?

In deze coaching leer je en wordt je beter in hoe je:

 • op een natuurlijke manier jezelf profileert en positioneert
 • daadkrachtiger en doortastender wordt in je benadering in het contact
 • concreet en feitelijk vertelt wat je wilt en vindt
 • onafhankelijker je mening of idee inbrengt en deelt met anderen
 • de verbinding aangaat met mensen en echt contact maakt

WAT LEVERT HET JE OP?

 • inzicht in de factoren die invloed hebben op jouw productiviteit en effectiviteit
 • jezelf steviger en duidelijker op te stellen
 • zelfstandiger en initiatiefrijker zaken aan te pakken
 • meer regie te nemen en makkelijker invloed uit te oefenen

WIL JE NOG MEER WETEN?

Neem contact met ons op: george@teamtime.nl of bel 0653772232.

 

Burn-out Preventie Coaching

Al jaren werken we d.m.v. coaching aan preventie m.b.t. burn-out. We houden mensen op de rails en er wordt voorkomen dat mensen uitvallen. Dit bespaart veel ellende voor de medewerkers en heel veel kosten voor de organisatie. (o.a. loon doorbetalen, ziektekosten, inhuur invalkrachten). Bovendien worden andere collega’s meer belast bij uitval. Mensen zullen zelf verantwoordelijkheid (eigenaarschap) dienen te nemen bij het signaleren en aanpakken van een burn-out. De regie pakken!

Kosten/baten

Waar aan gewerkt wordt tijdens de coaching heeft zowel met werk-gerelateerde zaken als met persoonlijke situaties/vraagstukken te maken. De investering in een coachtraject burn-out preventie (E 4.500,00 ) weegt ruimschoots op tegen de kosten van mogelijke uitval van medewerkers (plm. E. 60.000,00)
Onze ervaring is dat er tijdens de coaching veelal gewerkt wordt aan het versterken van de stevigheid, de weerbaarheid, het managen van energie, de zelfstandigheid en positionering. Ook is er aandacht voor o.a. het stoppen met JA zeggen tegen alles en iedereen, aan het geleefd worden en het bezig zijn met/voor anderen. 

De signalen dat je op weg bent naar een burn-out zijn er veel. Een gejaagd gevoel. Vergeetachtigheid. Vermoeidheid. Slecht slapen. Vaker ziek. Nervositeit. Plezier en motivatie voor het werk nemen af. Wat kan je er aan doen? De belangrijkste stap is het herkennen van de signalen. Negeren en verwaarlozing zijn o.a. belangrijke oorzaken. Te lang doorgaan en teveel werk in korte tijd af willen krijgen zijn duidelijke symptomen.

Burn-out lijkt meer en meer bij onze tijd te horen. Overspannenheid en burn-out worden dan vaak in één adem genoemd met oververmoeidheid en werkstress. Maar een burn-out is veel complexer dan dat. Een burn-out heeft o.a. te maken met een langdurige disbalans tussen de zorg voor anderen en de zorg voor jezelf.

In een burn-out preventie coachtraject zijn we erop gericht inzichten te krijgen in jouw beperkende overtuigingen, jouw energiegevers en energievreters, in betekenis geven aan en zingeving in je leven. We gebruiken meerdere methodieken en instrumenten vanuit de coaching, energiewerk en mindfulness. Met uiteindelijk maar één doel: creëren van beweging, waardoor je meer in contact komt met jezelf en bewuster keuzes kan maken!

WAT GA IK LEREN?

In deze coaching leer je en wordt je beter in hoe je:

 • grenzen voelt, aangeeft en duidelijkheid biedt
 • kracht, rust en voldoening te vinden in situaties van werkdruk en stress
 • effectiever je werk en je tijd kan managen
 • bewuster vorm en inhoud geeft aan je leven

WAT LEVERT HET JE OP?

 • bewuster en eerder kiezen voor jezelf
 • balans krijgen in denken, voelen, willen en doen
 • op- en uit durven komen voor wat je wilt, voelt en vindt
 • rust, voldoening en tevredenheid in je jezelf en je leven