Wat klanten over Team Time zeggen..

‘Waar management opleidingen ongeveer 2,5 jaar nodig hebben om jezelf in kaart te brengen doet deze training er 2,5 dag over!’

Mark Zwart, Ploegchef meldkamer brandweer VRK, Calamiteitencoördinator meldkamer

De training Persoonlijk Leiderschap wordt verzorgd door de twee zeer enthousiaste en deskundige trainers George en Bas en is voor iedereen van hoog tot laag in de organisatie van toepassing.
Zij nemen je mee naar je eigen bewustwording en brengen je in je eigen kracht. De training verveelt geen moment en is een welkome aanvulling m.b.t. opleidingen als strategisch, tactisch of operationeel management.

Waar management opleidingen ongeveer 2,5 jaar nodig hebben om jezelf in kaart te brengen doet deze training er 2,5 dag over! Samen met de overige cursisten werk je gezamenlijk toe naar een meer bewuste ‘Ik’. Hoe zeg ik de dingen zo dat mijn ideeën niet meteen af geserveerd worden? De training stelt je in staat om zekerder en meer bewust positie in te nemen t.o.v. de mensen om je heen, zowel op het werk als privé.

Als iedereen deze training een keer zou kunnen volgen zou dit de organisatie zeer zeker op een positieve manier vooruit helpen.

‘De training heeft mij het meest geholpen met duidelijker en directer communiceren!’

Erwin Beemster, Controleur Preventie/Brandonderzoeker, Brandweer Kennemerland

Mijn boodschap komt nu veel sterker over. Wat mij ook geholpen heeft is dat ik meer dingen gewoon moet doen. Dan ben ik gelijk gaan toepassen en dat ervaar ik nu als prettig. De trainingsdagen hebben mij o.a. geleerd om ‘een stap opzij’ te zetten in plaats van elk conflict ‘af te weren’. Het meest bijzonder vond ik om te horen dat mijn non-verbale communicatie niet aansloot bij mijn verbale communicatie. Ik vond de ondersteuning en begeleiding professioneel, gemoedelijk en zeer betrokken. De training ‘Leidinggeven aan Jezelf was in meerdere opzichten voor mij nuttig.

Ik denk dat het voor mijn werk(gever) zeer nuttig is, omdat de training in algemene zin een positieve boost geeft in het beeld dat ik zelf uitstraal!

‘Er staat nu een team dat enthousiast is, vertrouwen heeft, elkaar aanspreekt en vooral: er is meer werkplezier.’

Alfred van Lenthe, Business Unit Manager Swine & Avian at Boehringer Ingelheim

“Om de potenties te benutten en de kansen te grijpen in een sterk veranderende omgeving is een goede samenwerking en samenhang belangrijk. Daar wilde het team van de afdeling varkensgezondheid aan bouwen.

Het doel van de trainingssessies was het ontwikkelen van vertrouwen in eigen kunnen en dat toe te passen in een team, waarbij elkaars kwaliteiten herkend en erkend worden. Klant- en marktgericht denken en daarnaar handelen staan daarbij centraal, waarbij een ieder verantwoordelijkheid neemt.

Team Time heeft met elk teamlid gesprekken gevoerd, waarbij op een directe maar opbouwende wijze is doorgevraagd naar persoonlijke drijfveren en gewenste samenwerkingsvormen. Vervolgens zijn er groepssessies georganiseerd, waarbij iedereen uitgedaagd werd zich uit te spreken, kwetsbaar op te stellen maar ook voor zichzelf op te komen.

Bas en George laten blijken veel ervaring te hebben met het begeleiden van teams. Ze zijn analytisch scherp en betrekken elk teamlid op een eerlijke en oprechte wijze. Ze acteren niet vanuit een boekje; geen zweverige maar praktische aanpak. Ze zijn in staat enthousiasme te creëren. Situaties worden gesignaleerd en gelijk besproken en beoefend.

De groepssessies zijn afgesloten met praktische tips om het geleerde ook dagelijks in de praktijk te brengen en te bewaken dat er blijvend aandacht is. En het leuke is…… het werkt! Er staat nu een team dat enthousiast is, vertrouwen heeft, elkaar aanspreekt en vooral: er is meer werkplezier.

‘Ik heb echt iets doorbroken met de coaching van Team Time Trainingen.’

Anja Helstone-Engels, manager HR SALT

De sessies hebben mij gebracht, dat ik zekerder ben over het vanuit mezelf werken, vanuit mijn eigen gevoel en dat eerder aan anderen te laten zien. Ook als er twijfels zijn. Dit maakt me sterker en emotioneler tegelijk, maar maakt wel dat ik mezelf kan zijn in alle situaties. Het meest bijzondere was de rust tijdens de sessies. Ik heb nergens het gevoel gehad opgejaagd te worden of iets te moeten zeggen waar ik te snel over na moest denken. Er is goed aangevoeld wat ik nodig heb om te kunnen leren.
De coachsessies hebben me het meest geholpen bij het besef dat ik bij mezelf moet leren blijven. Uiteraard met de kaders die je vanuit het werk meekrijgt, maar dat het niet verkeerd is je gevoel mee te nemen. Ik ben iemand met veel gevoel voor mensen en hun problemen/eigenschappen etc. maar probeerde altijd zakelijk te blijven en vooral niet mee te nemen hoe iets voor mij over komt en voelt. Dat doe ik nu veel meer en kan daar ook beter mee omgaan.

‘George & Bas hebben de gave direct een veilige omgeving te creëren, waarbij ze zowel warm als ‘a pain in the ass’ zijn.’

Kees Klink, Directeur Klant- en Kwaliteitsmanagement PostNL

“In de afgelopen jaren heb ik diverse trainingen van Team Time meegemaakt, in verschillende (management-) teamsamenstellingen. Wat zij mij vooral gebracht hebben, is inzicht in wie ik ben en wat ik wil en kan. Dat is uiteindelijk het begin en het einde van het ontwikkelen van persoonlijke effectiviteit. Het heeft mij alles bij elkaar nadrukkelijk een positieve ontwikkeling opgeleverd, zowel op zakelijk als op privégebied. Het mag misschien wat hoogdravend klinken, maar door de manier waarop Team Time mij geraakt heeft, ben ik gekomen waar ik nu ben. En de reis gaat door…!”

 

‘Tussen de eenheidsworst van ‘de krijtstreepjes’ is dit een uitzondering van de betere soort.’

Frank van der Hell, Projectleider, Rijkswaterstaat

“Het meest essentiële is dat de individuen en de groep als geheel, als mens aangesproken worden. Een voorbeeld hiervan is een oefening met het geven van feedback, die ongebruikelijk en behoorlijk lastig is. De waarde is wat mij betreft groter dan louter het collegiale en het bedrijfsmatige.
Ook als familie, vriend, kennis en partner kun je er veel zinvols mee doen. Wat ik nog steeds bewust toepas is mijzelf regelmatig een spiegel voorhouden betreft het interpreteren van zaken, wat zinloos is en jezelf onnodig belast. De remedie is regelmatige bewustwording en het uitspreken van gedachten.
Ik probeer mij nu zo min mogelijk door (voor)oordelen te belemmeren en effectief te luisteren. Dit betekent niet dat iedereen mijn vriend is, maar ik heb wel meer goede collega’s dan voorheen. De trainingen spreken mij erg aan door de ongekunstelde, pure en directe vorm van communiceren. Hierdoor zijn deze trainingen ook zeer geschikt voor heterogene groepen”

‘Het was precies de training die ik nodig had om los te komen van mijn eigen gedrag en gedachten’

Coby Hendrikse, Specialist Opleiden, Trainen en Oefenen GHOR, Cluster Crisisondersteuning & Opleiding

De training persoonlijk leiderschap van Team Time is voor mij een zeer waardevolle beleving geweest. Het voelt als precies die training die ik nodig had om los te komen van mijn eigen gedrag en gedachten. Onder deskundige leiding van Bas en George heb ik in 2,5 dag op een heel praktische wijze inzicht gekregen in de onderdelen van persoonlijk leiderschap. De goede mix van theorie, filmpjes, oefeningen en niet in de laatste plaats het teamwork van Bas en George, hebben ervoor gezorgd dat ik mijn aandacht de hele tijd bij de training hield. Eigenlijk zou iedereen deze training moeten volgen. Bas en George dank jullie wel voor de inzichten, tools, tips en handvatten om mee verder te werken en blijf vooral doen wat jullie nu al doen!

‘In de managementteamtrainingen in persoonlijke effectiviteit en teambuilding heb ik de absolute meerwaarde van Team Time leren kennen én waarderen.’

Albert Gieling, Directeur De Woonschakel West Friesland

“Door de trainingen ben ik mij bewuster geworden van de keuzes die ik maak in het dagelijks functioneren als mens en als leidinggevende van een bedrijf. Op indringende wijze worden diepere betekenissen en achtergronden zichtbaar gemaakt in het persoonlijk en groepsgewijs functioneren. Hulpmiddelen en technieken zijn één ding, maar de toegevoegde waarde van George Rolvers en Bas de Hoop als begeleider is essentieel. Voor de manier waarop zij daar in de trainingen uitvoering aan geven, heb ik grote waardering én bewondering. De trainingen hebben rendement opgeleverd en veranderprocessen daadwerkelijk op gang gebracht.”